Native English teacher NEEDED รับสมัครครูชาวต่างชาติ Chiang Rai Municipality School 6

งาน งานว่าง Native English teacher NEEDED รับสมัครครูชาวต่างชาติ Chiang Rai Municipality School 6

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – . Current Photo 3. At least 2 professional references 4. Contact information including current phone number and e-mail address Please contactMiss Napaphat Email : maifiona@hotmail.com / Tel : 095-6983958 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมีความประสงค์รับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติ 1. เป็นเจ้าของภาษา Native Speakers ได้แก่ England, America, Canada, Australia และ New Zealand 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. อายุ 23-50 ปี 4. มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเ…ดินทาง บัตรประจำตัว ใบรับรองผลการศึกษา หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 1 ปริญญาบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2 ใบรับรองผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดต่อ คุณณปภัช Email : maifiona@hotmail.com / Tel : 095-6983958 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00–16.30 น. ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 421 ม.6 ถ.เวียงบูรพา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียง…

15 January 2016 | 7:18 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments