Offer: เจ้าหน้าที่สโตร์ (ขอนแก่น)

รับสมัครงาน กำลังหางาน Offer: เจ้าหน้าที่สโตร์ (ขอนแก่น)

Woranitath Co., Ltd. – จังหวัดขอนแก่น – มบัติผู้สมัคร » เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี » วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส ขึ้นไป » สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ » มีประสบการณ์ทำงานด้านสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ » ประกันสังคม » ค่ารักษาพยาบาล » เงินช่วยเหลืองานศพ » ท่องเที่ยวประจำปี ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด 21/205 ซอย งามวงศ์วาน 31 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ระดับตำแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ อายุงานไม่ระบุ ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประเภทธุรกิจ ประเภทงาน สถานที่ทำงาน ขอนแก่น เงินเดือนช่วง…» ควบคุม ดูแล และจัดการด้านวัสดุและอุปกรณ์ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายก่อสร้าง » ตรวจรับ เช็คยอดเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์ที่เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง พร้อมจัดเก็บให้เหมาะสม » จัดทำรายการพร้อมจัดส่งเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ » ดูแลความถูกต้องของรายการเบิกจ่ายและจัดทำ Stock » บันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ก่อสร้าง » ดูแล จัดเก็บเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการเบิกของ » จัดการและประสานงานด้านการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ คุณส…

5 April 2016 | 12:46 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments