Offer: IT Support (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)

รับสมัครงาน งานว่าง Offer: IT Support (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)

Siam Winery Trading Plus Co., Ltd. – จังหวัดสมุทรสาคร – Offer: IT Support (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร):Siam Winery Trading Plus Co., Ltd. คำอธิบายของ: Offer: ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา งานเต็มเวลา ระดับเจ้าหน้าที่, ประสบการณ์ 2 ปี ปริญญาตรี หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001116874 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก: » ติดตั้ง ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง, เหมาะสมและปลอดภัยกับระบบข้อมูลตามที่กำหนด » จัดทำแผนผังการติดตั้งคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดเวลา. » ให้คำ…แนะนำในการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้อง » จัดทำบันทึกทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ต่างๆ ของบริษัทฯ » ดำเนินการจัดซ่อมหรือประสานงานกับร้านค้าภายนอกทันทีเมื่อได้รับเรื่องแจ้งซ่อมจากผู้ใช้ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกประวัติการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย » รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายและปัญหาที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ » ดูแลและควบคุมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทฯ » ดูแลการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับ Virus และแก้ไข…

24 April 2016 | 2:44 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments