Offer: Medical Sales Representative/Product Specialist/พนักงานขายวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

งาน หางาน Offer: Medical Sales Representative/Product Specialist/พนักงานขายวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

Medovations Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Offer: Medical Sales Representative/Product Specialist/พนักงานขายวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด:Medovations Co., Ltd. คำอธิบายของ: Offer: หน้าที่และความรับผิดชอบ: » บริหารลูกค้าสำคัญในเชิงรุก รวมทั้งขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง » วางแผนการขายในเขตงาน เพื่อให้เข้ากับเป้าหมายของการขายที่ได้รับมอบ และรายงานผลในแต่ละเดือน » ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามผล เพื่อให้ได้เป้าหมายของการขายที่ได้รับมอบ » ทำรายงานการทำงานต่อวัน รวมถึงการบรรลุผลของงานในวันนั้นๆ…์ เวชสำอาง หรือการติดต่อกับลูกค้าในโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา » มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมและทำงานได้ด้วยตนเอง » มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจรักในงานด้านการขายและบริการ » สามารถจัดระเบียบงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี » มีทักษะในการโน้มน้าว และมีทักษะในการนำเสนอ » สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก » มีทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ » สามารถทำงานได้ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปร…

15 March 2016 | 8:38 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments