Offer: Modern Trade Sales Executive/หัวหน้าแผนกโมเดิร์นเทรด

รับสมัครงาน ค้นหางาน Offer: Modern Trade Sales Executive/หัวหน้าแผนกโมเดิร์นเทรด

จังหวัดสมุทรสาคร – ทางจำหน่ายด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการขาย » ประสานงานกับช่องทางจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา และหามาตรการป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดตามด้านคุณภาพสินค้า และให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้า » จัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ทั้งด้านการขายและการตลาดในช่องทางที่ดูแล จัดจ่ายและเก็บเอกสารด้านการชำระเงิน และติดตามการเก็บเงิน โดยการวางบิล เก็บเช็ค หรือโอนเงินสดตามระยะเวลาที่กำหนด » สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการขายตามเป้าหมาย » คว…บคุมค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ » จัดทำรายงานการขาย แผนการเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนด » ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5ส., การอนุรักษ์พลังงาน, การปฎิบัติงานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร คุณสมบัติ » สัญชาติไทย » อายุ 25 – 50 ปี » สำเร็จการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี » ผ่านประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภค – บริโภค อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป » มีประสบการณ์ติดต่อกับช่องทางจำหน่ายกลุ่มห้างค้าปลีก หรือมีความรู้ความเข้าใจระบบ Modern Trade เป็นอ…

5 April 2016 | 7:53 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments