OFFICE ADMINISTRATOR

สมัครงาน หางาน OFFICE ADMINISTRATOR

Vivienne Westwood – ไทย – ำ. จัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวลงฐานข้อมูลของบริษัท งานธุรการทั่วไป – แพ็คและจัดส่งพัสดุ. ติดตามสถานะพัสดุทั้งขาเข้า และ ออก/ทั้งภายในและนอกประเทศ – จัดทำเอกสารการส่งของ และ รับของ พร้อมรายละเอียดลงในแบบฟอร์มของทางบริษัท – จองตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, รถรับส่ง ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร กรณีที่มีการเดินทางไปประชุม สัมนา ตรวจคุณภาพสินค้า ต่างสถานที่. – ชำระบิลสาธาณูปโภคต่างๆ เช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต, ดำเนินการติดต่อช่างซ่อม และดูแลงานซ่อม กรณีอุปกรณ์สำนักงานชำรุด. – จัดหาอุปกรณ์เครื่อง…ใช้ในสำนักงานที่จำเป็น ตลอดจนดูแลให้มีสำรองใช้เสมอ. คุณสมบัติผู้สมัคร – สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และ อังกฤษในระดับดีมาก – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 2ปี – มีทักษะ การใช้โปรแกรม MS WORD, MS OFFICE เป็นอย่างดี – มีทักษะในการสังเกตุและเก็บรายละเอียด – จะต้องเป็นผู้ที่ความสามารถสื่อสาร แจกแจงและอธิบายข้อมูลกับบุคคลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกัน – มีความซื่อสัตย์ในระดับที่สามารถดูแลจัดการข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอดของทางบริษัท หากท่านมีควา…

3 January 2017 | 8:19 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments