Online Sales and Marketing Representative

รับสมัครงาน หางาน Online Sales and Marketing Representative

กรุงเทพฯ – านประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตภาษีเจริญ เงินเดือน(บาท) : แล้วแต่ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ : พูดคุยกับลูกค้า บริการและขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ ช่วยแพ็คและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ช่วยในการสร้างกิจกรรมการขายและการตลาดทาง Website และ Social Media ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย ถ่ายภาพสินค้า และเอาลงเว็ปไซส์ ช่วยงานเวลามี photoshoot เขียนบทความออนไลน์สำหรับเว็ปไซต์ ออกความคิดเห็นและช่วยวางแผนส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและยาว สามารถทำงานอื่นๆได้ที่เกี่ยวข้อง…ตามความต้องการและแผนงานของบริษัท เวลาการทำงาน: ทำงาน 6วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 12:00 ถึง 21:00 มีหยุดพักเย็น ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันอาทิตย์ (หรือสามารถหยุดวันอื่นแทนได้ แต่ต้องสามารถทำงานวันอาทิตย์ได้ คุณสมบัติ : ใช่คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มี service mind ที่ดี มีทักษะทางด้านการขาย และ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทได้ หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน มีความรู็ด้านการใช่โปรแกรม photoshop, illustrator และการถ่ายภ…

3 April 2017 | 7:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments