Operation Warehouse (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

งาน กำลังหางาน Operation Warehouse (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

บุษยาธร พืชผล จำกัด – กรุงเทพฯ – **สวัสดิการ** ประกันสังคม โบนัสสิ้นปีและค่าล่วงเวลา เบิกค่าใช่จ่ายอุปกรณ์ วันหยุดประจำปี RESPONSIBILITIES ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ (สามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้) จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า จัดทำรายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกประจำเดือน ประจำปี ของบริษัท รายงานต่อหัวหน้างาน และแผนกที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนสินค้า… หรือเอกสารที่ลูกค้ากำหนด ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย(Safety PPE) ตลอดจนการสั่งซื้อเพื่อให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา QUALIFICATIONS เพศชาย-หญิง อายุ 22-45 ปี วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา/ ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์งาน การเบิก-จ่าย, การควบคุมสต๊อก, การจัดเก็บสินค้าคงคลัง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office, Email มีประ…

27 July 2017 | 5:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments