Operations Expert – ผู้ชำนาญการด้านงานปฏิบัติการ

งาน งานใหม่ Operations Expert – ผู้ชำนาญการด้านงานปฏิบัติการ

Apple – กรุงเทพฯ – ามองหาก็คือทักษะการจัดการ และความทุ่มเทของคุณต่อการช่วยให้ลูกค้าได้พบเจอผลิตภัณฑ์ที่พวกเขารัก และนี่คือสิ่งที่ Apple Store ยึดเป็นหัวใจสำคัญเสมอมา คุณสมบัติที่สำคัญ – มีความสามารถในการคิดอย่างรวดเร็วและลงมือแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง – มีทักษะความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการนำโดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง หรือการฝึกสอนเป็นกลุ่ม – มีทักษะการจัดการที่สูง สามารถประเมินทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำอธิบาย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณและทีมของคุณมีหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการนำผลิตภ…ัณฑ์เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของซัพพลายเชน นั่นก็คือ การส่งให้ถึงมือลูกค้า คุณเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าคงคลังทั้งหมดของร้านค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ อะไหล่ เครื่องมือ สินค้าทดแทน และทุกๆ อย่างในร้าน คุณเป็นผู้ตระเตรียมความช่วยเหลือสนับสนุน ความรู้ และทรัพยากรที่จำเป็นให้กับทีมของคุณเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง และจัดห้องเก็บสต็อกให้เป็นระเบียบเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่มาถึง คุณติดต่อประสานงานกับทีมบริหารและผู้นำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผลิตภัณฑ์แล…

17 October 2017 | 7:18 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments