Operator สังกัดแผนก HR (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่)

งาน งานใหม่ Operator สังกัดแผนก HR (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด – กรุงเทพฯ – หรับยาที่สั่งจ่ายเพื่อการรักษาอาการความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และโรคเบาหวาน เบอร์ลินฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 โดยนายแพทย์ชัย ไชยนุวัติ แพทย์ผู้มีจิตเป็นคุณธรรมที่มักจ่ายค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้กลับมารับการรักษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ Operator สังกัดแผนก HR (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่) – แผนกต้อนรับส่วนหน้า – รับโทรศัพท์ โอนสาย ประสานงานติดต่อภายใน / ลูกค้า – บันทึกข้อมูลการติดต่อ – จัดทำข้อมูลเข้าออก ส่งอีเมล์แก่หน่วยที่เกี่ยว…ารภาษาอังกฤษได้ 8. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 9. ถ้ามีที่พักอยู่ใกล้ออฟฟิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : * ถ้ารับเป็นพนักงานประจำ บริษัทจะมีสวัสดิการต่างๆอาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ตรวจร่างกายประจำปี ประกันสังคม ประกันชีวิต สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 1 ตำแหน่ง จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน – ส่งจดหมายสมัครงานทางemail:hr@berlinpharm.com – Walk in ที่บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด อาคารชัยสงวน 2 ชั้น2 อยู่ระหว่างซอยเพชรบ…

19 November 2015 | 7:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments