Operator (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

สมัครงาน หางาน Operator (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

ตำบลบางโฉลง, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ – นเลี้ยงปีใหม่ – นำเที่ยวประจำปี – รถรับส่งพนักงาน – กีฬาสี – ฯลฯ ตำแหน่ง : Operator (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) รายละเอียดของงาน 1.ต้อนรับลูกค้า พร้อมสอบถามรายละเอียดการมาติดต่อ และประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลที่มาติดต่อกัับบริษัทฯ และแจ้งให้แม่บ้านเสริ์ฟน้ำดื่ม มารับรองลูกค้า, พร้อมจัดทำป้ายต้อนรับลูกค้า ทุกครั้งเมื่อฝ่ายธุรการแจ้งข้อมูล 2.รับโทรศัพท์ และโอนสายไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลเอกสารที่รับมาจากภายนอก ไปรษณีย์หรือ Fedex และเอกสารที่ Vendor มาส่งของพร้อมวางบิล 4.สรุปรายงาน ค่าโทรศัพท์ ท…ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการคลังสินค้า ขนส่งทางบกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นำเข้า-ส่งออกทั้งทางเรือเดินทะเลและทางอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากร ขณะนี้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการขยายงานต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ สวัสดิการ – โบนัส – OT – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ค่ารักษาพยาบาล – เบี้ยขยัน – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ – เครื่องแบบพนักงาน – ค่าครองชีพ – เงินสวัสดิการช่วยเหลือในวาระต่างๆ – ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน – งา…

8 January 2017 | 11:01 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments