Patient care coordinator (ภาษาจีน)

สมัครงาน มองหางาน Patient care coordinator (ภาษาจีน)

ประเวศ, กรุงเทพฯ – ศูนย์ เอ็นเอช อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซียอาคเนย์ ซึ่งมีประสบการณ์การรักษาผู่มีบุตรยากและการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน สวัสดิการ 1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.ค่าเดินทาง 3.อาหารกลางวัน 4.โบนัส 5.งานเลี้ยงปีใหม่ 6.รถรับส่ง ตำแหน่ง : Patient care coordinator (ภาษาจีน) รายละเอียดของงาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ลูกค้าจากประเทศจีน) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเ…ทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ สามารถติดต่อประสานงาน มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK(เขียน) และ HSKK (พูด) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ…

28 September 2015 | 10:37 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments