PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน (PC วิ่ง ) ประจำจังหวัด/สาขา ชลบุรี 1 ร้าน (ตึกคอมศรีราชา) ประมาณรายได้ 12, 500 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (outsource)

รับสมัครงาน ค้นหางาน PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน (PC วิ่ง ) ประจำจังหวัด/สาขา ชลบุรี 1 ร้าน (ตึกคอมศรีราชา) ประมาณรายได้ 12, 500 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (outsource)

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด – จังหวัดชลบุรี – – 22 มิถุนายน 2561 รวม 2 วัน โดยพนักงานต้องสำรองค่าเดินทางก่อน** สาขาที่สรรหา 1. มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภุมิ 2 ร้าน (apple mobile, smartphone 1) 2. ซีคอนบางแค 1 ร้าน 3. ลำพูน 6 ร้าน (SK แม่ทา 1 ร้าน, ในเมือง) 4. น่าน 4 ร้าน (เชียงกลาง) 5. พะเยา 3 ร้าน (ในเมือง) 6. แพร่ 3 ร้าน (ในเมือง) 7. เพชรบูรณ์ 2 ร้าน (บึงสามพัน) 8. พิจิตร 2 ร้าน (ตลาดชัยพงศ์ในเมือง,สากเหล็ก) 9. หนองคาย 1 ร้าน (โลตัสท่าบ่อ) *ภาคหา 10. โคราช 2 ร้าน (โลตัสปากช่อง) 11. สุรินทร์ 2 ร้าน (ชุมพลบุรี,รัตนบุรี) 12. ชลบุรี 1… ร้าน (ตึกคอม) 13. ชัยนาท 3 ร้าน (สรรคบุรี, เมือง 2 ร้าน) 14. อุทัยธานี 3 ร้าน (ตลาดลานสัก 2 ร้าน, หนองฉาง 1 ร้าน) 15. กาญจนบุรี 1 ร้าน (ใจกลางพนมทวน) 16. ภูเก็ต 3 ร้าน (ตลาดเหนือ ถนนแม่หนวน 2 ร้าน, วิชิต ข้างบิ๊กซี อ.เมือง 1 ร้าน) 17. ศรีสะเกษ 5 ร้าน (รอคอนเฟิร์มพื้นที่) ****หากผ่านการสัมภาษณ์ 1.ในวันอบรมเตรียมเงิน 500 เพื่อประกันชุดยูนิฟอร์ม จะได้คืนต่อเมื่อ ออกแล้ว ส่งเสื้อคืนกลับมา 2.จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพก่อน เช่น ค่ารถ บริษัทจะทำจ่ายคืนให้หลังจากกลับไ…

17 June 2018 | 5:37 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments