PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงงาน วีเอ็น สตีล

งาน มองหางาน PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงงาน วีเอ็น สตีล

จังหวัดปทุมธานี – รับสมัครด่วน ! พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยงาน : โรงงาน วีเอ็น สตีล (VN steel) ใกล้ : นิคมฯบางกระดี , สามแยกเทคโน , มหาวิทยาลัยปทุมธานี , ถนนหมายเลข 347 เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ค่าแรง 465 บาท/วัน 12 ชม. ค่ากะ 35 บาท/วัน เวลางาน 07.00-19.00 น. 19.00-07.00 น. 1. วันหยุด , นักขัตฤกษ์จ่าย 2 แรง 2. โบนัสประจำปี 3. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน 4. ทุนการศึกษาบุตร 5. เงินช่วยเหลือกรณีที่พักอาศัย เกิดการเสียหายจากภัยธรรมชาติ 10,000 บาท ต่อคนต่อปี 6. เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 7. ปร…ะกันชีวิต วงเงิน 100,000 – 320,000 บาท 8. ไม่หักเงินประกันใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าชุดพนักงานหักสิ้นเดือน : หาร 4 เดือน ) 9. เงินช่วยเหลือพนักงานใหม่ (เบิกล่วงหน้า 3,000 บาท) 10. สวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อสมัครงาน 083 1096114 คมศักดิ์ 087 9006216 ณัชพล Facebook https://www.facebook.com/RecruitPCS Website https://www.pcs.co.th บริการด้านความปลอดภัยและความสะอาดแบบครบวงจร…

26 February 2017 | 8:40 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments