PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) บางบัวทอง

รับสมัครงาน หางานใหม่ PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) บางบัวทอง

พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส – จังหวัดนนทบุรี – รับสมัครด่วน ! พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยงาน : ส.ศิลป 2521 ใกล้ : ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) – คลองเจ็ก , คลองลำรี – เยื้องคลังเซเว่นบางบัวทอง – โรงงาน SB บางบัวทอง เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี ค่าแรง 465 บาท/วัน ค่ากะ 35 บาท/วัน เวลางาน 12 ชม. 07.00-19.00 น. 19.00-07.00 น. – วันหยุด , นักขัตฤกษ์จ่าย 2 แรง – วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน – ประกันชีวิตให้คุ้มครองทุกกรณี วงเงิน 100,000 – 320,000 บาท – เงินช่วยเหลือ (เบิกล่วงหน้าไม่มีดอกเบี้ย) – เงินช่วยเหลือกรณีที่พักอาศัยเกิดความเสียห…ายจากภัยธรรมชาติ 10,000 บาท – ทุนการศึกษาบุตร – ไม่หักเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนหรือหลังทำงาน (ยกเว้นค่าชุดพนักงานหักสิ้นเดือน : หาร 4 เดือน ) – และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อสมัครงาน 083 1096114 คมศักดิ์ 087 9006216 ณัชพล Facebook https://www.facebook.com/RecruitPCS Website https://www.pcs.co.th บริการด้านความปลอดภัยและความสะอาดแบบครบวงจร…

22 July 2017 | 6:50 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments