Personal Assistant

สมัครงาน หางานใหม่ Personal Assistant

JK Herbs International Co., Ltd. – บางรัก, บางรัก, กรุงเทพฯ – สวัสดิการในการทำงาน -มีค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน เบิกจ่ายตามจริง -มีโบนัส 2 เดือน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับผลงาน -ทำงานล่วงเวลามี OT ให้ -เสาร์-อาทิตย์ ถ้าเกิดต้องเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมี PERDIUM ให้ RESPONSIBILITIES ดูแลหาข้อมูลและจัดซื้อเสื้อผ้าทำงานในต่างประเทศ/ออนไลน์ เสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์ เครื่องประดับต่างๆ เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา จัดตารางการออกกำลังกาย PILLATES ,โยคะ,กอล์ฟ หรือกีฬากลางแจ้งอื่นๆ ในแต่ละสัปดาห์ นำเสนอ หาข้อมูล จัดดูแลตารางอาหารเช้า,กลางวัน,เย็น โภ…ชนาการและการควบคุมอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เปรียบเทียบราคา นำเสนอ ดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง จัดซื้อของตกแต่งภายนอกและภายในบ้าน ทางออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ สามารถจองที่พัก , ตั๋วหนัง, ร้านอาหาร,นัดหมายการประชุม, ติดต่อประสานงานตามหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย รวมถึงการสมัครสิทธิประโยชน์ต่างๆจอดรถที่พิเศษในสถานที่ต่างๆในการนัดหมายประชุมในแต่ละครั้ง วางแผนจองที่พักในต่างจังหวัดในแต่ละสัปดาห์ จัดตารางนักกายภาพ นวดนักกีฬา เช่น ดูแลนักฟุตบอล,รีดเส้น ยืดเส้นจัดกรอบรูปร่างใหม่ 2-3 ครั้งต…

23 November 2017 | 8:04 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments