Piesoft.net รับสมัคร Project Manager มืออาชีพ รักความท้าทาย

สมัครงาน หางานใหม่ Piesoft.net รับสมัคร Project Manager มืออาชีพ รักความท้าทาย

พญาไท, กรุงเทพฯ – และความสามารถ ไม่ขึ้นกับอายุงาน สิ่งที่ได้รับ 1. สถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง ออฟฟิตติดกับ BTS พญาไท เดินทางสะดวก 2. โบนัส ประจำปี, 3. โบนัส เมื่อปิดโครงการ (Project Success Fee) 4. ทริปไปเที่ยวกับบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 5. ประกันสุขภาพ AIA 6. ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ 7. มีการเพิ่มทักษะ เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน ลักษณะงาน บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่นWeb-based Application, Mobile Application ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด สื่อสารกับทีมพ…ัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ * สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน เก็บความต้องการจากลูกค้า และวิเคราะห์และออกแบบให้เป็นซอฟท์แวร์ที่ตรงความต้องการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ Proposal/SRS / Use case Diagram/ เอกสารส่งมอบโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ทีม คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในทุกสาขา มีความรับผิดชอบสูง และมี EQ ดี มีประสบการณ์อยู่ใน IT หรือ Software Development2ปีขึ้นไป มีความรู้ การออกแบบระบบ ซอฟท์แว…

18 October 2016 | 5:38 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments