Planning Department Manager

หางาน งานว่าง Planning Department Manager

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – and would like to find energetic, creative and good attitude people to join us. Planning Department Manager 1.วิเคราะห์ Sale forecast เพื่อใช้สำหรับวางแผนผลิต 2.วางแผนผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ต้นทุนผลิต และส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 3.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนผลิต 4.ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตเพื่อปิดใบสั่งผลิต 5.จัดทำรายงาน Yield การผลิต 6.ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนผลิต 7.ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบให้ตรงกับสูตรผลิตใน Standard (ERP) อัตร…ขา วิศวกรรมอุตสาหการ 3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต ระดับผู้จัดการแผนกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้โปรแกรม ERP และ Excel ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีภาวะผู้นำ 6. มีทักษะการบริหารและพัฒนาทีมงานเป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม จังหวัด : นครปฐม วิธีการรับสมัครงาน : – สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นครปฐม) – สมัครทางอีเมล์ pichamon@f-plus.co.th – สมัครผ่าน JobTH.com บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด 58/3 หมู่ 6 ถนน พร…

14 April 2017 | 6:34 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments