Process Engineer

งาน มองหางาน Process Engineer

ไทย – – รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กระบวนการพิเศษ วัตถุดิบที่มีการนำเข้ามา Operation ทั้งหมด – รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงาน การผลิตสินค้าเดิมให้มีต้นทุนต่ำ มีคุณภาพการผลิตที่ดีขึ้น ของเสียลดลง และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ – ควบคุม ติดตามโครรงการปรับปรุงต่างๆใน Operation ให้เป็นไปตามแผนงาน – ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จังหวัด นครปฐม อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000-28,000 บาท คุณสมบัต…ิผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 -30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ 3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเป็นอย่างดี 4. สามารถใช้เครื่องมือวัดในการทำงานได้เป็นอย่างดี 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ติดต่อ คุณฉัตรแก้ว สมเจริญวัฒนา สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าน้ำมัน, ค่าอาหาร, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ชุดฟอร์มบริษัท, โบนัสประจำปี อื่น ๆ วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด บริษัท ไท…

10 April 2016 | 3:30 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments