Procurement Engineer//ประสบการณ์//ประจำงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่กรุงเทพฯ//สนใจติดต่อปิยะนันท์081

รับสมัครงาน งานว่าง Procurement Engineer//ประสบการณ์//ประจำงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่กรุงเทพฯ//สนใจติดต่อปิยะนันท์081

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครงาน Procurement Engineer//ประสบการณ์//ประจำงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่กรุงเทพฯ//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านกา รสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ได้ตระหนักถึงวามสำคัญของการบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้สมัครเป็นสำคัญ ดังนั้นน…กาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. 399 อาคารอินเตอร์เช้นจ์ 21 ชั้น ยูแอล ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel : 02-2608454, FAX : 02-2608360-1 Website : Procurement Engineer//ประสบการณ์//ประจำงานนิคมโรจนะ จ.อยุธยา//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่กรุงเทพฯ//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277 โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น อยู่ที่นิคมโรจนะ จ.อยุธยา เปิดรับตำแหน่งงานด้าน Procurement Engineer คุณสมบัติดังนี้ -เพ…

16 September 2015 | 10:57 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments