Procurement Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)

งาน หางานใหม่ Procurement Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)

บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการดูแลการจัดซื้อของพนักงานในฝ่ายและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ 4.เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 5.ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ 6.งานอื่นๆตามที่ได…้รับมอบหมาย อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ35 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ในการจัดซื้อในบริษัทด้านก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ 4. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ 5. บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมาตร…

23 April 2016 | 3:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments