Product Developer Executive/Supervisor

รับสมัครงาน งานใหม่ Product Developer Executive/Supervisor

Dplus Intertrade Co., Ltd. – ยานนาวา, กรุงเทพฯ – จัดทำ และ พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน **สถานที่ปฏิบัติงาน:** สำนักงานใหญ่ พระราม 3 เบอร์ติดต่อ 02-292-4848 ต่อ แผนก HR 1211-1212 **สวัสดิการ:** – ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ – เงินโบนัสตามผลงาน,โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, เบี้ยเลี้ยง และ ค่าทำงานล่วงเวลา – ทุนการศึกษา และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เสื้อฟอร์มพนักงาน – ค่าเดินทาง – เงินส่งเสริมการศึกษาพนักงาน และเงินส่งเสริมการศึกษาบุตร – ฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่ **การเดินท…์ กำหนดและควบคุมโครงสร้างราคา ในทุกช่องทางการขาย เทรนนิ่งความรู้ในผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย บริหารสต็อกคงคลัง และกำหนดวิธีการจัดการสต็อก ดูแลแผนผลิต เพื่อประสานงานกับทางโรงงาน สรุปผลการทำงานและวิธีพัฒนาแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา เป็นที่ปรึกษา และให้ความรู้กับทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน และแผนกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด หรือส…

24 April 2017 | 7:56 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments