Production Admin. (ธุรการฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

สมัครงาน หางานใหม่ Production Admin. (ธุรการฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี – ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอย่างครบวงจรเข้าสู่ภูมิภาคเอเซีย และยุโรป การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมทุกด้านของการผลิตนับตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงงานชำแหละ และโรงงานแปรรูปอาหารปรุงสุก สวัสดิการ รถรับส่ง หอพัก เครื่องแบบพนักงาน ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต / ประกันทุพลภาพ กระเช้าเยี่ยมไข้ ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Production Admin. (ธุรการฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุร…ี รายละเอียดของงาน 1. บันทึกข้อมูลการผลิตและวางแผนการผลิตประจำวัน 2. รายงานผลการผลิตและสรุปรายงานประจำวัน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมการเบิกจ่าย Stock, คลังวัตถุดิบ, อุปกรณ์สำนักงานของแผนก 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง+ ค่าตำแหน่ง + ค่าที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ด้านการวางแผนผลิต หรือ ด้านการควบคุม Stock คลังวัตถุดิบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้าน…

2 September 2015 | 10:28 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments