Production Deputy Manager / รองผู้จัดการแผนกผลิต

หางาน มองหางาน Production Deputy Manager / รองผู้จัดการแผนกผลิต

ไทย – 1. วางแผนการผลิต การทำงานและกำลังคนให้สอดคล้องกับ PRODUCTION PLANNING 2. ควบคุมการผลิตและคุณภาพงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด นครปฐม อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีทักษะด้านการบริหารจัดการกำลังคน การบริหารงานตามแผนงาน 4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกด…ดันได้เป็นอย่างดี 5. สามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ – สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท / ปี – สวัสดิการเบิกค่าทันตกรรม – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ซื้อน้ำมันราคาสวัสดิการ – เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ – ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน – ของขวัญวันเกิดพนักงาน วิธีการสมัคร – ส่งใบสมัครทาง E-mail – สมัครด้วยตนเอง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Tel: 02…

29 September 2015 | 3:10 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments