Production Supervisor (กระทุ่มแบน สมุทรสาคร)

งาน หางานใหม่ Production Supervisor (กระทุ่มแบน สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร – เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2511 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้าและส่งออกเครื่องดนตรี เน้นงานฝีมือ ไม่เน้นงานเครื่องจักร สวัสดิการ – ประกันสังคม – โบนัสสิ้นปีตามผลงาน – เบี้บขยันตามผลงาน – เที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : Production Supervisor (กระทุ่มแบน สมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ทันกำหนดเวลาการส่งมอบ 3.ตรวจเช็คการลงรายงานการผลิตต่างๆ เพื่อรวบรวมสรุปเป็นผลการปฏิบัติงาน 4.สรุปผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต และนำเสนอในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 5.พัฒนากระบวนการผลิต จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน และบันทึกต่างๆ ตามระบบคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตร…

28 September 2015 | 10:31 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments