Production Supervisor ประจำสาขาสมุทรปราการ ด่วนมาก

สมัครงาน หางาน Production Supervisor ประจำสาขาสมุทรปราการ ด่วนมาก

จังหวัดสมุทรปราการ – ั้ง – ผู้จัดการ OPD 2,000 บาท /ครั้ง 18 ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต 19 รถรับ – ส่ง พนักงาน 20 ยูนิฟอร์มพนักงาน 21 ตรวจสุขภาพประจำปี 22 วันลากิจ / วันลาพักร้อน / วันลาบวช / วันลาคลอด ตำแหน่ง : Production Supervisor ประจำสาขาสมุทรปราการ ด่วนมาก รายละเอียดของงาน 1.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ตรวจสอบและจัดกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิต 4.ป้องกันและควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นจากขบวนไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด 5….จัดทำ KPI ประจำเดือน 6.จัดทำ Report ต่าง ๆ และปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 88/1-5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา 14,000-18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 27 – 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้เรื่องระบบบริหาร…

4 February 2017 | 11:53 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments