Production Supervisor – สนง.พะเยา และ สนง.สมุทรปราการ

สมัครงาน มองหางาน Production Supervisor – สนง.พะเยา และ สนง.สมุทรปราการ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – ามความเคลื่อนไหว ได้ที่ www.facebook.com/JimThompsonRecruitment (ลิงค์เวปไซต์ข้างล่างนี้)’ Production Supervisor – สนง.พะเยา และ สนง.สมุทรปราการ 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 13 มี.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผนผลิตและความต้องการจากหน่วยวางแผนและควบคุมการผลิต – วางแผนผลิตย่อยในหน่วยงานและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย – ควบคุมคุณภาพและการใช้วัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมาย – สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบ…ัญชา, ควบคุมการหยุดงานของพนักงาน – จัดเตรียมความพร้อมในการผลิตให้กับพนักงานทั้งด้านวัตถุดิบ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ – ตรวจสอบกำลังการผลิตให้ได้ตามแผน – จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน – ฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะตามที่ต้องการ – ประเมินผลงานของพนักงาน สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 3.ประกันชีวิต 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่ารักษาพยาบาล 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ 7.ชมรมฌาปนกิจ 8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 9.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 10.ส่วน…

13 March 2016 | 11:55 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments