Programmer Assistance

รับสมัครงาน ค้นหางาน Programmer Assistance

จังหวัดเชียงใหม่ – 1. ใช้ภาษา SQL ออกแบบ Form ให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 2. ใช้ภาษา SQL ในการ Transfer ข้อมูลขอลูกค้า 3. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่องานเกิดปัญหา 5. เรียนรู้ Flow การทำงานของ Product ใหม่ๆ ตลอดเวลา 6. ให้คำปรึกษา กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการลูกค้า 7. บันทึกงานและเก็บประวัติงานที่ทำ 8. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามความเหมาะสม 9. ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานต่าง… ๆ ที่มีในบริษัท สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ทุกสาขา ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความสามารถใช้ Tools ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Visaul Studio 2 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันอดทน และทำงานได้รวดเร็ว 3. มีความรู้ / ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office, Internet เป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานภายใต้แร…

10 June 2017 | 10:33 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments