Programmer ( BackEnd )

สมัครงาน มองหางาน Programmer ( BackEnd )

กรุงเทพฯ – รจัดการและทักษะวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน Programmer ( BackEnd ) รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมบน Web เพื่อสร้าง API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล Back Office และ Mobile Application ทั้ง iOS และ Android หน้าที่หลัก 1. สร้าง API เชื่อมระหว่าง Mobile Application 2. สร้าง Back Office สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของ Mobile Application บนหน้า Web สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เข…ามรู้พื้นฐานเรื่อง Server เช่น UNIX , LINUX , Centos 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 9. รักการเรียนรู้ และสามารถศึกษาสิ่งใหม่ๆ หรือ Program ใหม่ๆ ได้เร็ว และสามารถนำไปปฎิบัติงานได้จริง 10. มีความสามารถในการสื่อเสารเป็นอย่างดี…

13 May 2016 | 7:38 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments