Project Coordinator Assistant

หางาน งานใหม่ Project Coordinator Assistant

จังหวัดเชียงใหม่ – Project Coordinator Assistant มูลนิธิฯเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ใช่องค์กรศาสนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 กิจกรรมของมูลนิธิ มีจุดเน้นที่เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และอาณาบริเวณโดยรอบ มูลนิธิท้าทายเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยกิจกรรมที่เพิ่มความยากให้มากขึ้นตามลำดับเพราะเด็ก ๆ ต้องการท้าทายความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมความมั่นใจ และความพึงพอใจในตัวเองให้แก่เด็ก ๆ คุณสมบัติ * จบปริญญ…าตรีทุกสาขา หากจบสาขาการศึกษาพิเศษหรือสังคมศึกษา พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาเด็กพิเศษ รักเด็ก มีความอดทนและยืดหยุ่น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบ * รับผิดชอบในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่บุคคลที่มีลักษณะบกพร่อง ได้แก่ กา…

4 December 2017 | 8:54 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments