Project Engineer- EE

รับสมัครงาน งานว่าง Project Engineer- EE

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – ลือกวัสดุอปกรณ์ เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 3.จัดหาและคัดเลือกผู้รับเหมาย่อยที่จะเข้าทำงานในโครงการ 4.ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และงานก้าวหน้าตามแผนงาน 5.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 6.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาไว้อย่างดี 7.ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก 8.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานให้มีความปลอดภัย 9.จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท… สวัสดิการ : – โบนัส – ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ – ประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุ – เครื่องแบบพนักงาน – ค่าเบี้ยเลี้ยง – ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง) – ตรวจร่างกายประจำปี – กีฬาสัมพันธ์ประจำปี – ท่องเที่ยวประจำปี – ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 3. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) 4. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเก…

14 July 2017 | 6:07 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments