Project Engineer / Estimate Engineer

รับสมัครงาน งานใหม่ Project Engineer / Estimate Engineer

ตำบลท่าข้าม, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา – ระจำปี – รถรับส่ง งานเลี้ยงสังสรรค์ – ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี – กิจกรรมสันทนาการ – อบรมเพิ่มพูนความรู้ – ประกันสังคม – เงินกู้ยืมจากบริษัท – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ค่าเช่าบ้าน 500 บาทต่อเดือน ตำแหน่ง : Project Engineer / Estimate Engineer รายละเอียดของงาน – ดูแลควบคุมงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย – ควบคุมและวางแผนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า – ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต – วางแผนการทำงานเพื่อลดความผิดพลาดของงานและลดต้นทุนในการผลิต – วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพ…ื่อให้ของเข้าทันตามระยะเวลาที่กำหนด – ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย – สามารถอ่านแบบ ถอดแบบได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ใช้โปรแกรม AUTO CAD 3 D (อ่านและเขียน) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณวชิรา พระรักษา ( คุณต…

9 September 2017 | 10:49 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments