Project Manager Civil (หน่วยงานแยกบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)

สมัครงาน หางาน Project Manager Civil (หน่วยงานแยกบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)

จังหวัดนนทบุรี – ป -ประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป -มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน -มีความสามารถบริหารจัดการโครงการได้ดี -ปฏิบัติงานที่หน่วยงานแยกบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -ประกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -สวัสดิการเงินกู้พนักงาน -เงินช่วยเหลือต่างๆ -ชุดฟอร์มพนักงาน -วันหยุดประจำปี -ทุนการศึกษา -ค่าล่วงเวลา OT -โบนัส -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสี ฯลฯ วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านท…บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย สมัครงาน เก…

6 January 2017 | 11:44 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments