Project Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ)

รับสมัครงาน หางานใหม่ Project Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ)

KPN LAND – ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – ื่อลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ จัดทำเอกสารสั่งซื้อ (P.O.) (W.O.) จัดจ้าง จัดหาวัสดุ,สิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการของบริษัทฯ บริหารงานด้านกระบวนการ การจัดส่งวัสดุ , สินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนใน Supplier List ตรวจสอบ และรับสินค้า / ติดต่อ Supplier เคลมสินค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ดูแล จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในกรณีการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง Report งบประมาณการจัดซื้อแต่ละโคร…

22 June 2018 | 7:37 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments