Provincial Supervisor (หัวหน้างานประจำจังหวัด) นครราชสีมา, ภูเก็ต, จันทบุรี, เพชรบุรี

รับสมัครงาน งานว่าง Provincial Supervisor (หัวหน้างานประจำจังหวัด) นครราชสีมา, ภูเก็ต, จันทบุรี, เพชรบุรี

ไทย – กเบี้ยต่ำ) 7. ประกันชีวิต 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆเช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ 9. ชุดยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) 10 .ตรวจสุขภาพประจำปี 11 .เงินวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 12 .สวัสดิการอื่นๆขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและสถานที่ปฎิษัติงาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทร ศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตำแหน่ง : Provincial Supervisor (หัวหน้างานประจำจังหวัด) นครราชสีมา, ภูเก็ต, จันทบุรี, เพชรบุรี รายละเอียดของงาน บริษัท KG Energy Solution ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน โดยเน้นท…ี่พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทดแทน ที่ภาครัฐให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Provincial Supervisor (หัวหน้างานประจำจังหวัด) ใน 4 จังหวัด ดังนี้ 1. นครราชสีมา 2. ภูเก็ต 3. จันทบุรี 4. เพชรบุรี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล และพัฒนากระบวนการทำงานของทีมงานประจำจังหวัด ในงานขาย, งานให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทน, งานตรวจสอบหน้างาน, งานติดตั้ง และการประสานงานกับการไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อให้กระบวนการการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน นครราชส…

16 March 2016 | 11:07 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments