Purchasing Officer/Supervisor (นิคม 304 ปราจีนบุรี)

สมัครงาน งานใหม่ Purchasing Officer/Supervisor (นิคม 304 ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – พยาบาล ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ โบนัส โอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 – 26 วัน / ปี วันหยุดตามประเพณี 15-16 วัน/ปี การฝึกอบรมและพัฒนา ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน รางวัลอายุการทำงาน / เบี้ยขยันรายเดือน รายปี จำหน่ายอาหารและสินค้าราคาถูก ชมรมกีฬาและสันทนาการ ของขวัญแต่งงาน ตำแหน่ง : Purchasing Officer/Supervisor (นิคม 304 ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน ดูแลการงานด้านจัดซื้อโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบ…ุรี) ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และเสาร์เว้นเสาร์ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 3-7 ปีด้านจัดซื้อทั่วไป / จัดซื้อ spare part มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี มีทักษะด้านภาษาในการอ่าน-เขียนดี สามารถปฏิบัติงานจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ได้ ยินดีพิจารณาผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่กระตือรือร…

24 May 2016 | 10:55 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments