Purchasing Supervisor ( นิคม 304 ปราจีนบุรี)

สมัครงาน หางาน Purchasing Supervisor ( นิคม 304 ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – พยาบาล ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ โบนัส โอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 – 26 วัน / ปี วันหยุดตามประเพณี 15-16 วัน/ปี การฝึกอบรมและพัฒนา ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน รางวัลอายุการทำงาน / เบี้ยขยันรายเดือน รายปี จำหน่ายอาหารและสินค้าราคาถูก ชมรมกีฬาและสันทนาการ ของขวัญแต่งงาน ตำแหน่ง : Purchasing Supervisor ( นิคม 304 ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ดูแลการงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ Packaging และ สินค้าทั่วไปของโรงงาน ** ปฏิบัติงานจันท…ร์-ศุกร์ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคม 304 ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านจัดซื้อวัตถุดิบและPackaging มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี มีทักษะด้านภาษาในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษระดับดี สามารถปฏิบัติงานจันทร์ – ศุกร์ วิธีการสมัคร 1) สมัครด้วนตนเองที่โรงงานบางพลี สมุทรปราการ หรือ โรงงานปราจ…

21 July 2016 | 10:28 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments