QA ประจำ นิสสัน มอเตอร์ บางนาตราด กม.ที่ 21

รับสมัครงาน กำลังหางาน QA ประจำ นิสสัน มอเตอร์ บางนาตราด กม.ที่ 21

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ในธุรกิจให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหา-ว่าจ้าง บุคคลากรสำหรับตำแหน่งตามสายงานต่างๆ ( Outsourcing ) ทุกระดับชั้น พร้อมจัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติการประจำบริษัทชั้นนำต่างๆ ในรูปแบบ Sub-Contract อีกทั้งให้บริการในด้านการจัดทำ Payroll Outsourcing Services (on web) www.facebook.com/BpitHolding QA ประจำ นิสสัน มอเตอร์ บางนาตราด กม.ที่ 21 ตรวจสอบงานตามแผนที่วางไว, วิเคราะหปญหางานเมื่อเกิดปญหาและประสานงานกับหนวย…รศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป 3. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4. หากมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวกับ QA จะไดรับพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ 2 บางนาตราด กม.ที่ 21 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอกิ่งบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ นิสสัน มอเตอร์ บางนาตราด กม.ที่ 21 จังหวัด : สมุทรปราการ วิธีการรับสมัครงาน : ติดต่อ คุณนุช โทร 099-9695178 id line : punyanuch.pandora e-mail : punyanuch_a@bpit.co.th บริษัท บีพ…

23 April 2017 | 1:45 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments