QA Manager

สมัครงาน มองหางาน QA Manager

Toyoda Metal Finish (Thailand) Co., Ltd. – บางนา, กรุงเทพฯ – าน/รองเท้า เบี้ยขยัน 300/500/700/900 ค่าอาหาร2มื้อ เช้า-เที่ยง – ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือกรณีสมรสม, คลอดบุตร, บิดา/มารดาเสียชีวิต, คู่สมรสและบุตรเสียชีวิต ปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้งตามความสามารถ ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : Toyoda Metal Finish (Thailand) Co., Ltd. ประเภทธุรกิจ : Others เว็บไซต์ : – ข้อมูลบริษัท :…อบให้ลูกค้า รายงานผลการตรวจสอบและการทดสอบ ดูแลควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลักดันนโยบายต่างๆของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับลูกค้า บริหารคุณภาพระบบ ISO 9001 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 【คุณสมบัติ】 เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานชุบจะพิจารณาเป็นพิเศษ จำเป็นต้องมีสกิลภาษาอังกฤษเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สวัสดิการ 【สวัสดิการ】 ประกันสังคม ชุดพนักง…

26 May 2017 | 6:33 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments