QC Manager (ประจำโรงงานปทุมธานี)

งาน งานว่าง QC Manager (ประจำโรงงานปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี – ั่น (สำหรับพนักงานขาย) 5. ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่งงาน) 6. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) 7. ค่าเบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน) 8. เลี้ยงสังสรรค์ หรือท่องเที่ยวประจำปี 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. เงินช่วยเหลืองานสมรส 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 12. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ตำแหน่ง : QC Manager (ประจำโรงงานปทุมธานี) รายละเอียดของงาน – วางแผน และ จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท – ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบคุณภาพทั้งหมด ภายในองค์กร… – ควบคุม และ ตรวจสอบสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ที่ลูกค้าต้องการ – สามารถบังคับบัญชา มอบหมายงาน และ ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ควบคุม ตรวจสอบและจัดเก็บระบบเอกสาร ทั้งภายใน ภายนอกบริษัทให้เรียบร้อย สถานที่ปฏิบัติงาน ส่งใบสมัครผ่านสำนักงานบางบอน / ปฏิบัติงาน ณ โรงงานปทุมธานี ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา พิจารณาตามความเหมาะสม คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือท…

2 January 2016 | 11:38 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments