QC Manager / R&D Manager **มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน** สมุทรสาคร

งาน งานว่าง QC Manager / R&D Manager **มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน** สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – ร สวัสดิการเป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่ง : QC Manager / R&D Manager **มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน** สมุทรสาคร รายละเอียดของงาน *** ตำแหน่ง QC Manager *** – ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายรับประกันคุณภาพทั้งหมด – ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ขายในเรื่องของข้อมูลด้านคุณภาพ – ปรับปรุงและพัฒนางาน ทีมงาน รายงาน การประเมินผลของฝ่าย – พัฒนาทีมงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทีมงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับทีมง…ุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 50,000-70,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถและประสบการณ์) คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์สายโรงงานในสายงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งนั้นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป QC MANAGER >> มีความรู้ในระบบ ISO 9001 , ISO 14001 // มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก // ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี // มีความละเอียด รอบคอบ รับิดชอบ ซ…

20 March 2017 | 11:50 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments