QC Manager / R&D Manager (Packaging) จ.สมุทรสาคร

สมัครงาน ค้นหางาน QC Manager / R&D Manager (Packaging) จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – ร สวัสดิการเป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่ง : QC Manager / R&D Manager (Packaging) จ.สมุทรสาคร รายละเอียดของงาน *** ตำแหน่ง QC Manager *** – ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายรับประกันคุณภาพทั้งหมด – ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ขายในเรื่องของข้อมูลด้านคุณภาพ – ปรับปรุงและพัฒนางาน ทีมงาน รายงาน การประเมินผลของฝ่าย – พัฒนาทีมงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทีมงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับทีมงาน – ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกิจก…กิจกรรม เพื่อความสำเร็จ และลุล่วงตามแผนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** สวัสดิการ *** (ทั้ง 2 ตำแหน่ง) – ประกันสังคม – โบนัสประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – กิจกรรมต่างๆ – เงินช่วยเหลือ – บ้านพักสวัสดิการราคาพนักงาน – ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ (เมื่อผ่านทดลองงาน) *ทำงานจันทร์-ศูกร์ และ 1 เสาร์/เดือน (ทั้ง 2 ตำแหน่ง) *เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. (ทั้ง 2 ตำแหน่ง) *รับประจำโดยตรง ไม่ใช่ Outsource/Subcontract (ทั้ง 2 ตำแหน่ง) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2…

1 March 2017 | 11:49 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments