QC Manager

สมัครงาน งานใหม่ QC Manager

ไทย – ะวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายควบคุมโครงการรับทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงานในแต่ละหมวดงานที่ฝ่าย QC จะเข้าทำการตรวจสอบ – ตรวจสอบ, ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมโครงการ, สรุปปัญหาอุปสรรคและ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้น 2. วุฒิ ป.ตรี – ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไ…ป ในด้าน QC ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ) สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานต่างๆ เครื่องแบบ (บางตำแหน่งงาน ) ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน) ที่พัก ( บางตำแหน่งงาน ) อาหารกลางวัน ( บางตำแหน่งงาน ) วิธีการสมัคร ส่ง Resume มาทาง E-mail หรือ กด Like เพจ www.facebook.com/pages…

10 November 2015 | 5:07 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments