QC Supervisor (ประจำโรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร)

รับสมัครงาน งานใหม่ QC Supervisor (ประจำโรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร)

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – นวนหลายอัตรา ดังนี้ QC Supervisor (ประจำโรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร) – ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดฉลากบรรจุภัณฑ์ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย — ติดต่อ พี่ปุ้ย 0864165532 — อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ – โบนัสประจำปี – เงินรางวัลพิเศษประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ – การตรวจสุขภาพประจำปี – เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต – เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร – กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี – หอพัก สำ…หรับพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ที่ประจำโรงงานและไม่มีที่พักอยู่ จ.สมุทรสาคร คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ในสางานอย่างน้อย 2-3 ปี ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอาหารกระป๋องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีภาวะผู้นำและทักษะในการบังคับบัญชา 4. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน – ส่งใบสม…

22 September 2015 | 3:16 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments