QC Supervisor

สมัครงาน กำลังหางาน QC Supervisor

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด – จังหวัดชลบุรี – หมายกำหนด (เราดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกันและทำงานอย่างมีความสุข) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 2. เคยผ่านงานด้านการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลินทรีย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP HALAL และ ISO22000 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หมายเหตุ : www.ovofoodtech.com สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน อ.พนัสนิคม จังหวัด…บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด บริษัทฯและอุตสาหกรรมค้าส่ง ค้าปลีก ไข่สด และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ไข่ไก่แปรรูป ให้กับห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหารชั้นนำ และลูกค้าทั่วไปภายในและต่างประเทศ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการผู้มีไฟมาร่วมงานกับเราสร้างทีมงานไปด้วยกันอย่างยั่งยืน QC Supervisor – การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า – การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี – จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ – ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลช…

25 September 2017 | 3:03 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments