R&D Cosmetic (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)

สมัครงาน งานใหม่ R&D Cosmetic (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)

POSH MEDICA INTERNATIONAL (THAILAND) Co., Ltd. – คันนายาว, กรุงเทพฯ – R&D Cosmetic (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) มีหน้าที่หลักในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม RESPONSIBILITIES วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด หาแหล่งวัตถุดิบสำรองและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและหาวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของ ตลาด แก้ไขและพัฒนาสูตร ในกรณีการผลิตมีปัญหาได้ งานทดสอบคุณสมบัติเครื่องสำอาง จัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ…์ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ให้ข้อมูลเรื่องวัตถุดิบได้มีความรู้เรื่องสารและสูตรตำรับมาตรฐานทั่ว ไป สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักความสะอาดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) ได้และมีความรู้ สามารถทำเอกสาร GMP/HACCP ได้ ม…

18 July 2018 | 7:50 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments