R&D Manager (Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร จ.สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ R&D Manager (Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – ร สวัสดิการเป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่ง : R&D Manager (Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียดของงาน – กำหนดกลยุทธ์งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขององค์กร และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น – กำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าใหม่ที่พัฒนา เพื่อให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิตได้อย่างถูกต้อง – พัฒนาทีมงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทีมงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับทีมงาน – ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกิจก…รรมต่างๆ ของบริษัท ประสานงาน ส่งเสริม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสำเร็จ และลุล่วงตามแผนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *สวัสดิการ* – ประกันสังคม – โบนัสประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – กิจกรรมต่างๆ – เงินช่วยเหลือ – บ้านพักสวัสดิการราคาพนักงาน – ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ (เมื่อผ่านทดลองงาน) *ทำงานจันทร์-ศูกร์ และ 1 เสาร์/เดือน *เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. *รับประจำโดยตรง ไม่ใช่ Outsource/Subcontract สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 50,000-70,000 บาทขึ้นไป (ตามความสา…

10 February 2017 | 11:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments