Route Supervisor (ประจำจังหวัดราชบุรี)

หางาน หางาน Route Supervisor (ประจำจังหวัดราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี – ธุรกิจเครื่องดื่ม ตำแหน่ง : Route Supervisor (ประจำจังหวัดราชบุรี) รายละเอียดของงาน บริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ โดยการบริหารผ่านพนักงานขาย (Credit Sales Representative) โดยเน้นที่ดูแลกิจกรรมในตลาด โอกาสในตลาด การพัฒนาสายขาย การเพิ่มร้านค้าใหม่ จัดเตรียม SMART objectives และสื่อสารเป้าหมายนั้นให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างถูกต้องตามสัดส่วนและโอกาสในตลาด และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในเขตรับผิดชอบ จัดเตรียม และวิเคราะห์สายการขายให้มีประสิทธิภาพ ติดต…ามและรับผิดชอบการติดตั้งตู้เย็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิผลของระบบการทำงาน รักษามาตราฐานการจัดเรียงสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการสื่อสารแผนงาน โปรโมชั่นและราคา เพื่อให้พนักงานขายสมารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน/ไตรมาส ร่วมปฏิบัติงานในตลาดกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมทั้งสอน พัฒนา แนะนำแนวทางและเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญ…

19 August 2017 | 10:50 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments