SA & Programmer

งาน มองหางาน SA & Programmer

สาทร, กรุงเทพฯ – บริษัท FirstBIT Infortech จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจ SME โดยมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานเป็นทีม มุ่งผลที่เป้าหมาย คุณภาพและผลสำเร็จของงานเป็นหลัก แต่ให้ความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานดังต่อไปนี้ 1. Junior System Analyst – ปริญญาตรี ด้านไอที – มีความสามารถในการรับฟังและบันทึกปัญหาอย่างละเอียด ครบถ้วน – มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีทักษะในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นอย่างเปิดกว้าง…ทางความคิด – มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย – ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ – ยินดีต้อนรับผู้ที่จบสาขาอื่น แต่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร – หากมีประสพการณ์ในการเป็นผู้นำการทำกิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2 .Net Programmer คุณสมบัติ : – ปริญญาตรี ด้านไอที – สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ASP.NET, C#.Net และ Crystal Report – มีความรู้ใน SQL Server และ SQL Command – หากมีความรู้ใน WebService, XML, AJAX, UML และ OOP จะได้รับก…

1 December 2016 | 8:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments