Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำจังหวัดลพบุรี

หางาน หางานใหม่ Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำจังหวัดลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี – ผุ้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้น เสาเข็ม คอนกรีต อิฐบล็อคมวลเบา ตำแหน่ง : Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำจังหวัดลพบุรี รายละเอียดของงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งดำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมารตการความปลอดภัยในการทำงาน ตร…วจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงงานหรือมาตรการความปลอดในการทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวะอนาามัยและความปลอดภัย สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรีได้ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย…

12 April 2016 | 10:59 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments